Jste zde

4. 9. 2013 - Praha 9 otevřela 287 nových míst v mateřských školách

 „Praha 9 patří k největším rozvojovým
lokalitám metropole s novou bytovou výstavbou. Stěhují se sem především mladí
lidé, kteří zakládají rodiny, a my jsme proto mezi naše priority zařadili
navyšování počtu míst v mateřských školách,“
uvedl starosta Městské části Praha 9 Ing. Jan Jarolím.

 „Počet
287 míst, které se podařilo během neuvěřitelně krátké doby jednoho roku
vybudovat, je výsledkem dobré spolupráce projektanta – dodavatele a městské
části jako investor. Podstatná byla také finanční dotace Magistrátu hlavního
města Prahy, bez níž by realizace byla o mnoho složitější. Chtěli jsme hlavně
matkám pomoci vyřešit mnohdy bezvýchodnou situaci, kdy bez umístění dítěte ve
školce často přicházejí o práci a ocitají se na prahu chudoby,“
řekla radní pro oblast školství
Městské části Praha 9 Mgr. Zuzana Kučerová s tím, že celkové náklady na
realizaci všech tří objektů činily 64 milionů 500 tisíc korun.

„Město
uvolnilo na tyto stavby celkem 22 milionů korun, přičemž 13 milionů šlo na
pavilony U Vysočanského pivovaru a 9 milionů na přístavbu U Nové školy,“
upřesnila radní pro oblast školství
hl. m. Prahy Mgr. Ludmila Štvánová.

V areálu Mateřské školy U
vysočanského pivovaru byly během necelého roku vybudovány tři zcela nové zděné
pavilony, z nichž jeden je hospodářský. Stavba těchto pavilonů přišla
Městskou část Praha 9 na 39, 5 milionu korun. Za tyto finanční prostředky
získala mateřská škola 112 nových míst pro děti ve čtyřech třídách. Tato školka
se tak stala největší mateřskou školou v Praze.

Moderní, zcela nová Mateřská škola
Kytlická vznikla kompletní rekonstrukcí části objektu, v němž sídlí
soukromá základní škola. Za 9 milionů korun získala Praha 9 dalších 100
nových míst ve čtyřech třídách.

Nový moderní pavilon v areálu
Mateřské školy U Nové školy je architektonicky zajímavá a ekonomicky úsporná
stavba, která je obložena dřevem. Městskou část Praha 9 stála tato nová školka
16 milionů korun a najde v ní místo dalších 75 dětí ve třech třídách.

Tyto stavby jsou součástí první
etapy projektu. „V druhé etapě projektu
uvažujeme o využití velkého prostoru, který se nachází v suterénu budovy
školky U Vysočanského pivovaru, jakožto centrální varny pro další dvě nové
školky, které jsou v současné době bez kuchyně,“
řekl o plánech do
budoucna radní pro oblast investic Městské části Praha 9 Ing. arch. Jaroslav
Tomšů. Dodal, že všechny tyto mateřské školy jsou stavěny flexibilně, aby po
opadnutí baby-boomu mohly sloužit jako družiny nebo třídy základních škol.

 

 

Bližší
informace:

 

Bc. Linda Urbášková

koordinátor pro styk s veřejností

Městská část Praha 9

Kancelář starosty a tajemníka

Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Sokolovská 324/14

180 49 
Praha 9

 

 

…………………………………………….

Telefon:
283 091 599

Fax: 283 091 741

Mobil: 725 061 788

e-mail:urbaskoval@praha9.cz

http://www.praha9.cz