Jste zde

Historické okénko

Vysočanské fragmenty

11.04.2016
Tento text pochází z veřejně dostupných zdrojů. Vypráví o místech, která nepovšimnuta každým dnem mizejí z mapy města i ze vzpomínek. Z nadšenectví a lásky ku Praze ho pro všechny...

Velikonoce ve vzpomínkách našich předků

01.11.2010
Velikonoce ve vzpomínkách našich předků  

Z minulosti našich nocleháren

01.11.2010
Nejstarší            pamětníci vzpomínali na provizorní noclehárny, které byly v Praze nejen před první světovou válkou, ale ještě nějaký čas po válce. U nás byla známá noclehárna...

Vysočany našeho dětství a ještě starší

01.11.2010
            Nejen pradávná minulost, poznávaná v archeologických odkryvech, ale i ta, jejíž pamětníci jsou dosud mezi námi, může obsahovat údaje o dění, které je dnes již těžko...

Filipojakubská noc

01.11.2010
Filipojakubská noc se  slaví – nevím proč – ze 30. dubna na 1. květen, i když svátek svatých Filipa a Jakuba je 3. května. Nebudeme uvažovat na tomto posunu, ale zamyslíme se nad...

Ze vzpomínek pamětníků

01.11.2010
Starousedlíci - rodáci i později přistěhovalí - rádi vzpomínají na svá dřívější léta prožitá na území dnešní Prahy 9. Většina z nich zde prožila své dětství, mládí i dospívání....

Avers a revers ve vzpomínkách pamětníků

01.11.2010
  Vzpomínky nás vracejí do časů našeho mládí. Proto je každé vzpomínání nás, nejstarších, tak milé. Vždyť dětství a mládí je nejkrásnější období života a proto se nám zdají...

Jak se tenkrát žilo

01.11.2010
Texty historika Miroslava Kurandy

ThDr. Josef kardinál Beran

01.11.2010
            Od 1. ledna do 31. srpna 1914 byl na Proseku kaplanem dr. Josef Beran, pozdější pražský arcibiskup. Ač působil na našem území jen krátce, zaslouží si pro svůj význam...