Jste zde

SVĚTOVÝ DEN DIABETU 2017

Zveme vás jménem mezinárodní nevládní organizace studentů medicíny IFMSA CZ, která pořádá  Světový den diabetu (WDD). Akce se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví České republiky. V Praze proběhne WDD 16.11. 2017 od 10:00 do 20:00 v obchodním centru Galerie Harfa.

Letošní Světový den se bude zabývat tematikou gestační diabetes. Naším cílem je zvýšit povědomí o aktuálních zdravotních problémech, zaměřujeme se přitom hlavně na hledisko prevence. Návštěvníci se dozví o možnostech, jak skončit s kouřením nebo jak si poradit s obezitou, kromě toho bude na akci příležitost nechat si změřit glykemii,  krevní tlak, BMI (body mass index) či množství tělesného tuku. Díky mezifakultní spolupráci mezi studenty jednotlivých oborů budou přítomni i studenti nutričního poradenství a fyzioterapie, kteří ochotně poradí a zodpoví dotazy návštěvníků. 

Více na: www.ifmsa.cz

FB stránkách: https://www.facebook.com/events/1764296467198881/

 

 

Tisková zpráva :
Světový den diabetu je mezinárodní akce vyhlášená Světovou zdravotnickou organizací  dne 14. 11.,  v den výročí narození objevitele inzulinu, kanadského lékaře Fredericka Bantinga. Akci každoročně pořádají studenti medicíny ze všech osmi českých Lékařských fakult pod záštitou neziskové organizace IFMSA (International Federation of Medical Students Association) v šesti největších městech ČR. IFMSA je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 136 členských organizací s více než 1,3 milióny studentů lékařství ze 116 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světě.

Hlavním cílem projektu Světový den diabetu je zvýšit povědomí mezi širokou veřejností o samotné cukrovce, o prevenci a péči při ní pomocí nejrůznějších vyšetření a interaktivního poradenství. Hlavní snahou mediků podílejících se na konání akce je podávat zájemcům relevantní informace o zdravém životním stylu, o ovlivnitelných faktorech, které úzce souvisí s rozvojem diabetu.

Letošní akce Světový den diabetu v Praze je vyhlášená na 16.11. s hlavním tématem  gestační diabetes (diabetes v graviditě). Naším hlavním cílem je poučit návštěvníky o závažnosti cukrovky během těhotenství, kdy a proč se rozvine a jaké jsou rizikové faktory.  Studenti medicíny návštevníkům vysvětlí, jak se spotřebovává glukóza v těle matky, jak jí získává a využívá plod, co způsobuje zvýšená hladina glukózy a s ní spojená možná rizika pro plod a matku, a rovněž poukáží na prevenci či léčbu gestační cukrovky. Nezapomenou vysvětlit úzce související pojmy, jako jsou preklampsie a eklampsie a co znamená orální glukózový toleranční test.

 V rámci programu si tak mohou návštěvníci zdarma nechat změřit hladinu glykémie, krevní tlak, BMI, procento tuku a obvod pasu. Všechny získané hodnoty jsou zapisovány do skládací brožurky a následně si každý zájemce může nechat zkonzultovat naměřené hodnoty s vyškolenými dobrovolníky. Dále nabízíme pro návštěvníky stanoviště o poskytování první pomoci, zaměřující se především na včasné rozpoznání a podání první pomoci u hypo- a hyperglykemických stavů. Návštěvníci se mohou zastavit u stánků s poradenstvím v oblasti fyzioterapie, zdravé výživy, pomoci při odvykání kouření či s poradenstvím o sexuální výchově, kde budou studenti edukovat o sexuálně přenosných nemocích.  A nezapomnělo se ani na nejmenší, připravili jsme pro ně program, kde si mohou ošetřit plyšáka a seznámit se s různými zdravotními nástroji, které vidí u svého lékaře.
 

Kontakt: Kateřina Konášová, Eliška Vaňásková (národní koordinátorky)

email: wdd@ifmsa.cz
tel.: 605886659