Jste zde

Spolek pražských výtvarných umělců

vystavuje do 3. 5. 2018 v Galerii 9 svá Zátiší.

Výstavy Spolku pražských výtvarných umělců bývají vždy zážitkem, ale nejvýrazněji se vpisují do paměti návštěvníků ty, které jsou věnovány určitému tématu. Jeho zpracování autory nejrůznějších zaměření, názorů a technik, prezentované v jediné expozici, totiž nabízí kromě krásné podívané i řadu podnětů k zamyšlení a má i neopominutelný význam edukativní.

Poprvé se Spolek pražských výtvarných umělců představil v Galerii 9 v roce 2008 výstavou bez námětového omezení. Jeho další výstava v našich prostorách v roce 2012, už tématická, byla věnována portrétu. Tentokrát budeme mít  příležitost - dnes už pohříchu poněkud zřídkavou  – obdivovat zátiší: v jeho nejrůznějších, klasických i zcela netradičních podobách.

Po zániku Svazu českých výtvarných umělců v roce 1990 a po pozdějším zániku Fondu výtvarných umělců trvala mezi umělci potřeba sdružovat se, aby bylo možno pořádat společné konfrontační výstavy. Uskupení, podob-ná cechům, vznikala z jednotlivých oborů výtvarného umění.Tak byla založena dvě sdružení pražských malířů, která ovšem nesdružovala jen pražské umělce.
Naše sdružení mělo od začátku více než 50 členů širokého názorového spektra.To dává možnost zajímavých prezentací různých uměleckých přístupů. Od začátku činnosti jsme vystavovali také grafiky, fotografie či plastiky. Nevyhýbáme se ani sklářským a keramickým dílům.
V roce 2016 jsme byli nuceni podle zákona přejmenovat naše Sdružení na Spolek a rozšířili jsme jeho obsah o členství všech výtvarných oborů. Takže dnes neseme název SPOLEK PRAŽSKÝCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ.
Velmi se nám osvědčily občasné tématické výstavy. Současnou výstavu v Galerii 9 jsme věnovali tématu dnes poněkud opomíjenému - ZÁTIŠÍ. Doufáme, že díky široké účasti našich členů bude úspěšná i divácky.

Marie Preclíková,

předsedkyně Spolku pražských výtvarných umělců

www.sdruzenimaliru.cz