Zóny placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 9

Termín připojení MČ Praha 9 Libeň – Vysočany k celoměstskému systému parkování a uvedení do provozu ZPS byl stanoven MHMP na 6.1.2020.

 

V příloze naleznete všechny potřebné informace k systému ZPS na MČ Praha 9.

ZPS budou platit v režimu 24h/den -  7 dnů/týden/

Městská část Praha 9 momentálně intenzivně vyjednává o možnosti navýšení hodinové sazby na maximum v případech velkých sportovně kulturních akcí v O2 aréně.

V době kdy bude znám přesný termín spuštění ZPS, obdrží rezidenti dotčené oblasti informační letáky do svých schránek a budou také informováni prostřednictvím webových stránek MČ Praha 9 a časopisu „Devítka“.

 

Děkujeme za pochopení.