Zóny placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 9

Městská část Praha 9 se měla od 1. května 2016 připojit k celoměstskému parkovacímu systému zón placeného stání (ZPS). Dovolujeme si rezidenty, abonenty a návštěvníky Prahy 9 informovat o odkladu zahájení fungování ZPS na území MČ Praha 9. Zpoždění startu ZPS nelze v tuto chvíli zodpovědně specifikovat.

Tiskové prohlášení