Zóny placeného stání - rozšíření na MČ Praha 9 od 1. dubna 2021

MHMP vyhověl žádosti MČ Praha 9 s odkladem spuštění zón placeného stání (rozšíření), a to  od 1. 4. 2021.

 

Vydávání parkovacích oprávnění je spuštěno na výdejnách:

Poliklinika Prosek (informační kancelář ÚMČ P9) – bez možnosti rezervace termínu návštěvy, dle aktuálních opatření vlády. Nyní platí úřední dny pondělí 8:00-13.00 hod a středa 13.00-18-00 hod

Nová budova Radnice (Sokolovská 14/324)

Provozní doba:

Pondělí:               8.00-13.00 bez objednání; 14.00-17.30 pouze s rezervací termínu návštěvy

Úterý:                  8.00-15.00 pouze s rezervací termínu návštěvy

Středa:                 8.00-11.30 pouze s rezervací termínu návštěvy; 13.00-18.00 bez objednání

Čtvrtek:               8.00-14.30 pouze s rezervací termínu návštěvy

Pátek:                  8.00-12.00 pouze s rezervací termínu návštěvy

 

Prosíme, abyste ve svém zájmu sledovali naše webové stránky, protože dny a hodiny se mohou velmi rychle měnit, dle nařízení vlády.

 

Pro elektronické podání žádosti, bez nutnosti osobní návštěvy výdejen slouží tato informační stránka.

Základní informace k zónám placeného stání naleznete na této stránce.