Získání vyjádření od správců technické infrastruktury