ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Zápis do mateřských škol zřízených MČ Praha 9 pro školní rok 2021-2022 se uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021. Čas zápisů bude uveden na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let. Na státní občany České republiky a na občany jiného státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. To se týká i cizinců, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale, nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a také na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud dítě do 31.8.2021 dosáhne věku pěti let, jsou jeho zákonní zástupci povinni přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem pro všechny mateřské školy zřízené městskou částí Praha 9 je celé území městské části. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 9 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 9. Děti jsou přijímány v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2020 předškolní vzdělávání povinné. Informace k zápisům, tj. kritéria a potřebné formuláře najdete na webu jednotlivých mateřských škol.

Zápis se uskuteční ve standardním režimu. Pokud na dobu zápisu, tj. květen 2021, budou vládou přijata omezující hygienicko – epidemiologická opatření, bude režim zápisů proveden bezkontaktně. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách mateřských škol.

 

Přílohy