Záměr směny pozemků v k.ú. Vysočany a v k.ú. Střížkov

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/061523/2021/OSM/Sur
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno