Záměr na pronájem NJ č. 548/101, ul. Vysočanská 81, k.ú. Prosek

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/136721/2023/OSM/Husk OSM/Husk/2023
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno