Záměr na pronájem nebytové jednotky č.966/103, Sokolovská 185, Praha 9-Libeň

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/002187/2021/OSM/Tom OSM/TOM/2021
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno