Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 967/103 v 1.NP domu č.p. 967 ul. Sokolovská 187, k.ú.Libeň

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/059344/2021/OSM/BI OSM/BLE/2021
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno