Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 1256/101 v 1.PP domu č.p. 1256 ul. Kovářská 8, k.ú. Vysočany

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/022514/2021/OSM/Tom OSM/BLE/2021
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno