Záměr na pronájem částí pozemků parc. č. 74 a 1123/2 v k.ú. Prosek

Obsah vyvěšení

Soubory
pdf Zamer.pdf

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/010377/2023/OSM/Svo
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno