Záměr na prodej garáže č. 335, ulice Lovosická 856, Praha 9

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/063472/2021/OSM/SvoI OSM/SvoI/2021
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno