Záměr na prodej garáže č. 26, ulice Lovosická 856, Praha 9

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/021978/2021/OSM/SvoI OSM/SvoI/2021
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno