Zahájení zjišťovacího řízení - Prodejna pro dům a zahradu, ul. Mladoboleslavská

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/038241/2021 OŽP/Bra
Oblast
Odbor životního prostředí
Kategorie
Posuzování vlivů na životní prostředí
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno