Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky DDM Měšická 720, Praha 9

Obsah vyvěšení

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/142706/2023
Oblast
Odbor školství a evropských fondů
Kategorie
Vyhlášení konkurzního řízení
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno