Výběrové řízení na pronájem bytů ve správě MČ Praha 9 za smluvní nájemné formou aukce

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/141434/2023
Oblast
Odbor správy majetku
Kategorie
Výběrové řízení na pronájem bytu
Adresát
Městská část Praha 9, IČ:00063894
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno