Jste zde

Mikroklima 2015

Devátý ročník tradiční akce s názvem Mikroklima 2015 proběhl dne 4. června 2015 v Parku Přátelství. Současně jsme oslavili Světový den životního prostředí, který připadá na 5. června a Mezinárodní rok světla.

V průběhu dne se bylo možné seznámit
- s problematikou nakládání s odpady
- podrobněji s problematikou biologicky rozložitelných odpadů (třídění, kompostování, kompostéry, pozorování žížal apod.)       
- se svozovou technikou
- se záchrannou stanicí volně žijících živočichů Jinonice, včetně živých zvířat ze stanice
- s útulkem pro opuštěná zvířata Trója a Dolní Měcholupy, včetně živých zvířat z útulku
- s vybavením odchytové služby      
- se stopami české zvěře, jejich parohy a kůžemi 
- s dřevinami českých lesů (dřevěný dendrofon, hmatky semen, ukázky a poznávání dřev)
- s prací jízdní policie
- s prací služebních psů
- s bezpečností silničního provozu

Doprovodný program:
- simulace jízdy v opilosti
- draví ptáci a záchrana živočichů
- skákací hrad
- vodní bar
- opékání špekáčků
- výtvarné dílny

Dobrovolné aktivity:           
- na stánku městské části bylo možné odevzdat pro zvířata z útulků: 
* tvrdé pečivo
* ovoce a zeleninu (čerstvá jablka a mrkev) 
* krmivo a pochoutky pro psy a kočky        
* nové i použité čisté deky   
- na stánku Diakonie Broumov:        
* proběhl dobročinný bazárek oblečení, jehož výtěžek šel na provoz útulků pro opuštěná zvířata v Tróji a Dolních Měcholupech 
* současně bylo možné pro charitativní účely odevzdat použitý čistý textil (oblečení, boty, lůžkoviny atd.) a čisté nerozbité nádobí        

Účastníci:         
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., BESIP, Diakonie Broumov, Dům dětí a mládeže Praha 9, Magistrát hl. m. Prahy, EKO-KOM, a.s., Ekodomov, z.s., Ekolamp s.r.o., HORTUS správa zeleně s.r.o., Lesy hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Opravárna.cz, Pražské služby a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Zvonečník, o.s.

Občerstvení:
- Pekařství pana Koláčka (domácí buchty a koláče)
- PiPi Gril
- pojízdná kavárna Seladon         

Zvláštní poděkování:   
Za poskytnutí starších čísel vydavatelství časopisů:  
Naše příroda, Nika, Vesmír, Lidé a země, Maminka, Sluníčko a Mateřídouška  
a magazínů Greenpeace a Hnutí Duha.