Jste zde

Mikroklima 2014

Již poosmé se dne 15. května 2014 uskutečnila akce zaměřená na životní prostředí a jeho ochranu s názvem Mikroklima. Tuto akci pořádala Městská část Praha 9 v Parku Přátelství na Proseku. Současně zde probíhal i Den Země konaný pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy.

V průběhu dne se bylo možné seznámit
- s problematikou nakládání s odpady          
- s úklidovou a svozovou technikou 
- se záchrannou stanicí volně žijících živočichů Jinonice, včetně živých zvířat ze stanice 
- s útulkem pro opuštěná zvířata Trója a Dolní Měcholupy, včetně živých zvířat z útulku
- s vybavením odchytové služby      
- s prací jízdní policie
- s prací služebních psů         
- s prací v lese (ukázka vybavení dřevorubce, řezání na čas ruční obloukovou pilou, závody v nošení dříví lesními pomůckami)   
- s prezentací dřeva jako obnovitelné suroviny        
- s diagnostikou stromů tomografem
- s rybami českých vod a rybníkářstvím       
- s býložravci českých lesů (ukázka kožešin, parohů a trofejí lesní zvěře českých lesů)     
- s tématikou rodinných farem v rámci Mezinárodního roku rodinných farem      

Doprovodný program:
- automobilové simulátory nárazu
- ukázky letů dravých ptáků
- skákací hrad
- vodní bar
- opékání špekáčků
- výtvarné dílny
- možnost pochování živých zvířat - morčata, zakrslí králíčci; podle počasí mláďata drůbeže (housata, kachňata, kuřata)

Dobrovolné aktivity:           
- na stánku městské části bylo možné odevzdat pro zvířata z útulků: 
* tvrdé pečivo
* ovoce a zeleninu (čerstvá jablka a mrkev) 
* krmivo a pochoutky pro psy a kočky        
* nové i použité čisté deky   
- na stánku Diakonie Broumov probíhal:        
* dobročinný bazárek oblečení, jehož výtěžek šel na provoz útulků pro opuštěná zvířata v Tróji a Dolních Měcholupech 
* současně bylo možné pro charitativní účely odevzdat použitý čistý textil (oblečení, boty, lůžkoviny atd.) a čisté nerozbité nádobí        

Účastníci:         
Arbonet, s.r.o, ASEKOL s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Diakonie Broumov, Dům dětí a mládeže Praha 9, EKO-KOM, a.s., Elektrowin a.s., HORTUS správa zeleně s.r.o., KAS Praha, spol. s r.o., Lesy hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Pražské služby a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Toulcův dvůr – středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy

Občerstvení:
- Pekařství pana Koláčka (domácí buchty a koláče)
- Rodinná pražírna kávy Espresso Longberry
- Palačinkárna Galetka          
- Občerstvení Ladislav Dvořák (točené pivo a limonáda, grilované klobásy, párky v rohlíku, hamburgery, záviny atd.)

Zvláštní poděkování:   
Děkujeme firmě PEPSICO CZ, s.r.o., která na akci poskytla své výrobky:           
Mirinda, 7UP, Multivitamín, Jablko/máta, Červený pomeranč, Višeň, Natura neperlivá, Natura jemně perlivá.               
Za poskytnutí starších čísel děkujeme vydavatelství časopisů:  
Naše příroda, Nika, Vesmír, Lidé a země, Maminka, Sluníčko a Mateřídouška  
a magazínů Greenpeace a Hnutí Duha.