Jste zde

VOLBY SENÁT 2019

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

 

 

Dne 29.1.2019 rezignovala na mandát paní Zuzana Baudyšová, senátorka za obvod č. 24 – Praha 9. V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu se v našem senátním obvodu budou konat doplňovací volby. V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, v tomto případě na dobu do října 2020.

 

Termín doplňovacích voleb stanovil prezident republiky na 5. a 6. dubna 2019, kdy se uskuteční první kolo voleb. Volební místnosti se otevřou jako vždy v pátek ve 14:00 hodin, uzavřou ve 22:00 hodin, v sobotu bude hlasování pokračovat od 8:00 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14:00 hodin.

 

Doplňovací volby do Senátu se budou týkat voličů s trvalým pobytem ve volebním obvodu č. 24, to znamená v celé Městské části Praha 9 s výjimkou katastrů Hrdlořezy, Hloubětín a Malešice. Do Senátu tentokrát nebude volit část voličů s trvalým pobytem patřícím do volebního okrsku č. 9004 a to v ulicích K Náhonu, Modrého, Nademlejnská, Nepelova, U Elektry, ve volebním okrsku č. 9006 v ulici Granitova a doplňovací volby do Senátu nebudou probíhat vůbec ve volebním okrsku č. 9018. V těchto částech Městské části Praha 9, které patří do senátního obvodu č. 26, řádné volby do Senátu proběhly v říjnu roku 2018.

 

Hlasovací lístky budou distribuovány do schránek voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 2.4.2019. Pokud někdo hlasovací lístky do schránky nedostane, obdrží je ve volební místnosti.

 

Důležitou změnou pouze pro tyto volby (I. i II. kolo voleb) je umístění volební místnosti pro voliče s trvalým pobytem patřícím do volebních okrsků č. 9011 a 9016. Sídlo těchto okrskových volebních komisí bylo v divadle GONG. Z technických důvodů se volební komise přesouvají do Základní školy, náměstí Na Balabence 800/7.

 

Pokud nebude senátor zvolen v prvním kole, bude se konat druhé kolo voleb do Senátu ve dnech 12. a 13.4.2019 ve stejných hodinách, jako kolo první. V případě konání druhého kola voleb se nebudou hlasovací lístky doručovat do schránek voličům, ale budou k dispozici přímo ve volební místnosti.

 

Informace o místu volební místnosti bude v obálce spolu s hlasovacími lístky, kterou najdete ve svých schránkách.

 

Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do práce v okrskové volební komisi a pomoci nám se zajištěním zdárného průběhu voleb, přikládáme přihlášku, kterou je potřeba po vyplnění odeslat s označením „VOLBY“ na adresu ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49  Praha 9. Přihlášku lze poslat také elektronicky na e-mail: cervenkovaj@praha9.cz, nebo předat osobně na radnici pracovnicím infocentra.

 

Na všechny vaše případné dotazy ráda odpoví Bc. Červenková na tel. 283091124.