Jste zde

Záměr na změnu smlouvy o nájmu - prodl. doby nájmu, poz. parc.č. 72, 73, 74, st. čp.45, k.ú. Prosek

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/184883/2020/OSM/SvoI OSM/SvoI/2020

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

12.11.2020

Sejmuto

30.11.2020

Stav

Vyvěšeno