Jste zde

Záměr na pronájem NJ č. 967/103 v 1.NP domu čp. 967 Sokolovská 187, k.ú.Libeň, Praha 9, VŘ

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/177154/2020/OSM/Tom OSM/Tom/2020

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru, jednotky, budovy

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

02.11.2020

Sejmuto

03.12.2020

Stav

Vyvěšeno