Jste zde

Záměr na pronájem NJ č. 227/102 v 1.NP domu čp. 226/227, ul. Sokolovská 264, k.ú.Libeň, Praha 9

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/184093/2020/OSM/Tom OSM/Tom/2020

Oblast

Odbor správy majetku

Kategorie

Záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

11.11.2020

Sejmuto

27.11.2020

Stav

Vyvěšeno