Jste zde

Rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/069779/2020

Oblast

Neurčeno

Kategorie

Neurčeno

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

29.05.2020

Sejmuto

31.12.2020

Stav

Vyvěšeno