Jste zde

PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.12.2020 8.00 - 14.00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/189827/2020 INFO 2020

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
DS: yxa3744, U krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4

Původce

Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
DS: yxa3744, U krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4

Vyvěšeno

19.11.2020

Sejmuto

09.12.2020

Stav

Vyvěšeno