Jste zde

Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Obnova vodovodního řadu, ul. U Prosecké školy, Praha

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

MCP09/183931/2020/OVÚR/LAVL

Oblast

Odbor výstavby a územního rozvoje

Kategorie

Odbor výstavby a územního rozvoje

Adresát

Městská část Praha 9, Úřední deska
Sokolovská 14/324, 190 00 Praha - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

12.11.2020

Sejmuto

30.11.2020

Stav

Vyvěšeno