Jste zde

Městská část Praha 3 - Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

UMCP3 156263/2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Veřejné vyhlášky

Adresát

Městská část Praha 3, IČ:00063517
DS: eqkbt8g, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Původce

Městská část Praha 3, IČ:00063517
DS: eqkbt8g, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Vyvěšeno

16.05.2019

Sejmuto

03.06.2019

Stav

Vyvěšeno