Jste zde

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - podzim 2020

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/121239/2020

Oblast

Odbor životního prostředí

Kategorie

Odpady - harmonogram

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

12.08.2020

Sejmuto

30.11.2020

Stav

Vyvěšeno