Jste zde

Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů na rok 2020

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/001031/2020 OŽP/Bra

Oblast

Odbor životního prostředí

Kategorie

Odpady

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

08.01.2020

Sejmuto

30.11.2020

Stav

Vyvěšeno