Jste zde

Exekutorský úřad Jeseník - zahájení dražby dne 25.11. 2020 v 10:30 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

EX 953/16-40

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic

Původce

Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic

Vyvěšeno

28.09.2020

Sejmuto

26.11.2020

Stav

Vyvěšeno