Složení zastupitelstva MČ Praha 9 pro volební období 2014 – 2018

Apeltauer Milan /ČSSD/

 • člen Finančního výboru ZMČ Praha 9
 • místopředseda Komise bytové RMČ P9
 • člen Komise školské RMČ P9

Ing. Davídek Zdeněk /HPP/

 • člen Rady MČ Praha 9
 • člen Finančního výboru ZMČ P9
 • místopředseda Komise životního prostředí a dopravy RMČ P9
 • člen K

Haberlová Zuzana /Svobodní/

 • členka Kontrolního výboru ZMČ P9
 • členka Komise bezpečnostní a protidrogové RMČ P9
 • členka Komise školské RMČ P9
 • člen

Hanuš Miloslav /ČSSD/

 • předseda Kontrolního výboru ZMČ P9
 • místopředseda Komise sociálně zdravotní RMČ P9
 • člen Komise rozpočtové RMČ P9
 • čle