Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 30.9.2020

r-20-503-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2020 o dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství
r-20-504-us.pdf
Poskytnutí účelových příspěvků na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol v oblasti obecního školství
r-20-505-us.pdf
Poskytnutí účelových příspěvků na posílení mzdových prostředků pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství
r-20-506-us.pdf
Úprava rozpočtu kapitoly Školství
r-20-507-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území