Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 1.mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 12.2.2019

r-19-055-us.pdf
Svolání 3. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání