Jste zde

Upozornění na dopravní omezení komunikace Čakovická

Od pondělí 2. 7. 2018 do 22.7.2018 proběhne 1. etapa dopravního omezení průjezdu komunikace Čakovická, z důvodu plánovaných přeložek a rekonstrukcí inženýrských sítí, pro stavbu okružní křižovatky Čakovická - Ke Klíčovu – Letňanská.

Upozorňujeme tímto řidiče uvedené dopravní opatření – viz. přiložený zákres DIO – omezení průjezdu v první etapě a stanovené objízdné trasy.