Jste zde

Provozní doba úřadu, info svatby - nouzový stav v ČR

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a nařízení vlády z noci 15. března 2020 bychom vás chtěli informovat o provozu našeho úřadu.

Klienti Úřadu MČ Praha 9 budou odbavováni pouze v přízemí Radnice v úředních dnech a hodinách

Pondělí 14:00 - 17:00

Středa 14:00 - 17:00

Při vstupu do objektu úřadu prosím v zájmu svém i v zájmu okolí respektujte následující:

1. Klient bez zakrytých úst a nosu rouškou či jinou ochranou NEBUDE ODBAVEN

2. Pracovník vrátnice o Vám pomůže s kontaktováním příslušného pracovníka úřadu

3. Vyčkejte na pracovníka úřadu ve vyhrazeném  prostoru

Veškerá jednání a služby se budou do odvolání provádět v přízemí budovy Radnice, a to u jednotlivých přepážek, nebo ve dvorním traktu Radnice.

Vstup do ostatních pater je zakázán!

Děkujeme, že respektujete požadovaná opatření k zamezení šíření koronaviru.

Zároveň bychom vás chtěli požádat, abyste v maximální možné míře využili pro kontakt s námi telefonického nebo elektronického spojení https://praha9.cz/kontakty. Osobní návštěvy úřadu prosím uskutečněte pouze v neodkladných případech v úředních dnech a pomozte tak zamezit možnému šíření nákazy. Situaci sledujeme a budeme se řídit doporučeními či nařízeními našich nadřízených orgánů. O možných změnách budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek a sociálních sítí.

Upozorňujeme, že garáže v budově ÚMČ P9 jsou pro veřejnost do odvolání uzavřené.

Vchod do budovy je rozdělen na část pro Úřad práce a Úřad MČ Praha 9

Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

Galerie 9 ve staré budově radnice je do odvolání uzavřena.

Děkujeme, že tato opatření respektujete.