Jste zde

Doporučení ke koronaviru vydané MČ P9 pro MŠ a ZŠ

V souvislosti se situací s koronavirem vydala Praha 9 pro mateřské a základní školy, jejichž je zřizovatelem, tato doporučení:

 

  1. Provádět tzv. ranní filtr, tedy důkladně sledovat zdravotní stav všech dětí. Neprodleně kontaktovat rodiče zjevně nemocných žáků, aby si své potomky urychleně vyzvedli a ponechali je doma po celou dobu nemoci.
  2. Informovat rodiče, že je vysoce nežádoucí posílat do škol děti, které vykazují jasné známky zejména respiračních onemocnění, zvýšené teploty apod.
  3. Požádat rodiče, kteří se aktuálně vrátili z dovolené z Itálie nebo z jakékoli známých rizikových destinací, aby pokud možno neposílali dítě/žáka alespoň týden do školy.
  4. Podobně zvážit suplování za pedagogy, kteří přijeli v nedávné době z dovolené viz předchozí bod.
  5. Pokud nejde o „osvědčené“ absentéry, nevyžadovat striktně v případě nepřítomnosti žáka delší než tři dny omluvenku potvrzenou lékařem.
  6. Pokud tomu nákupní šílenství obyvatelstva nezabránilo, pořídit na toalety, popř. i do tříd antibakteriální mýdlo.
  7. Zvýšit frekvenci úklidu ve školách s tím, že je důležité dezinfikovat i kliky (zejména na toaletách, ale i ve třídách) a ta místa u hlavních dveří, kterých se žáci, učitelé i veřejnost nejvíce dotýkají.
  8. Omezit pohyb žáků po chodbách jen na nejnutnější případy.
  9. Vyvěsit přiložený leták v každé třídě a tématu se věnovat během výuky, nejlépe s praktickým nácvikem.
  10. Do odvolání maximálně omezit účast na hromadných vzdělávacích, kulturních či sportovních akcích.

 

Ředitelky a ředitel všech škol tato doporučení respektují a realizují. Kromě osvěty, včetně návodu, jak správně mýt ruce, všude přistupují k rannímu filtru, desinfekci rukou, pravidelnému omývání nejzatíženějších míst. Ve všech školách pracovníci upozorňují rodiče na nutnost přistupovat k řešení situace zodpovědně a zdůrazňují, že dítě s teplotou a podezřením na respirační onemocnění nebude do kolektivu přijato.