Upozornění na umístění volební místnosti 9011 a 9016

Upozornění na umístění volební místnosti 9011 a 9016

 

Upozorňujeme voliče s trvalým pobytem spadajícím do volebních okrsků 9011 a 9016 na tiskovou chybu, ke které došlo v zářijovém vydání Devítky.

Volební místnosti pro okrsky 9011 a 9016 jsou umístěny v divadle GONG, Sokolovská 191.

Pro úplnost uvádíme všechny adresy, které do těchto volebních okrsků patří:

 

9011

OKD GONG, Sokolovská 191

Drahobejlova (956/51, 957/53, 1091/49, 1092/47, 1254/45, 1255/43, 1600/37, 1691/61, 1692/59, 1693/57, 1894/52, 2215/6), K Moravině ( 1688/13, 1689/11, 1872/5, 1873/3), Kovářská (488/16, 506/14, 549/12,  1256/8, 1257/10), Ocelářská (1272/21, 2274/1), Sokolovská (504/274, 605/276), U Skládky ( 958/3, 1469/5, 1470/7, 1471/9, 1472/11, 1694/2, 1695/4)

 

9016

OKD GONG

Sokolovská 191

Čihákova (1791/20, 1818/22, 1819/24, 1820/26, 1820/28, 1821/30, 1822/32, 1823/34, 1823/36, 1824/38, 1825/40), Sokolovská (965/183, 966/185, 967/187, 968/189, 971/193, 972/195, 973/197, 974/199), U Školičky (1912/2, 1913/6, 2217/4, 2218/8)