Upozornění na dočasné přerušení provozu tramvají BALABENKA – HARFA

Z důvodu opravy tramvajové trati na křižovatce ulic Českomoravské a Freyovy je od zahájení nočního provozu dne 22.3./23.3.2019 do ukončení denního provozu dne 29.3.2019 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Balabenka – Harfa. Tato akce spadá do kompetence Magistrátu hl.m. Prahy, Odboru dopravních agend.

Změny tras tramvajových linek:

Linka číslo 6 je ve směru od Kubánského náměstí ukončena v zastávce Palmovka (v Zenklově ulici); dále pokračuje jako linka číslo 8 ve směru Nádraží Podbaba.

Linka číslo 8 je ve směru od Nádraží Podbaba zkrácena do zastávky Palmovka (na předmostí Libeňského mostu); dále pokračuje jako linka číslo 6 ve směru Kubánské náměstí.

Linka číslo 25 je ve směru od Bílé Hory zkrácena do zastávky Palmovka (výstupní zastávka v ulici Na Žertvách ve směru z centra, nástupní zastávka na předmostí Libeňského mostu).

Linka číslo 92 je ve směru od Levského ze zastávky Balabenka odkloněna přes zastávky Divadlo Gong a Nádraží Vysočany do zastávky Vysočanská.

Zavedená tramvajová linka

V denním provozu je zavedena tramvajová linka číslo 35 v trase Lehovec – Hloubětín – Kbelská – Harfa.

Změny v zastávkách tramvají

Pro směr Lehovec se zřizuje zastávka Harfa v ulici U Harfy, v obratišti.

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X25 v trase Palmovka – Nádraží Libeň – Harfa.

V nočním provozu lze jako náhradní dopravu využít prodlouženou autobusovou linku číslo 912, která je vedena v trase Ve Žlíbku – Sídliště Lehovec – Lehovec – Hloubětín – Kbelská – Nádraží Libeň – Palmovka.

Upozornění:

Práce v křižovatce ulic Českomoravská a Freyova výrazně omezí i provoz pravidelných autobusových linek v této lokalitě. Předpokládá se, že v důsledku stavebních prací může docházet k výraznějším nepravidelnostem v provozu autobusových linek číslo 136, 177, 182, 183 a 195.
Zároveň mohou být ovlivněné i další služby, např. zpoždění svozu odpadu a úklidu na stanovištích tříděného odpadu apod., a to nejen v okolí Harfy, ale i na celém území Prahy 9.

Související dokumenty