Upozornění k zónám placeného stání – rozšířené oblasti 9.2 Prosek

S ohledem na rozhodnutí o posunutí termínu spuštění ZPS 9.2 Prosek (1.4.2021), informujeme že budou probíhat následné úpravy projektu ZPS 9.2 Prosek na základě všech podnětů které odbor dopravy obdržel a budou zapracovány do změn.

Přílohy