Těžba souší na Krejcárku

Lesy hl. m. Prahy informují, že od tohoto týdne začnou s odstraňováním napadených borových a modřínových souší v lokalitě na Krejcárku.

Souše je třeba včas z lesa odstranit. 

Celý úsek je označen páskami a tím je omezena průchodnost celé této části, pro bezpečnost návštěvníků.  

Prosíme návštěvníky, aby dbali zvýšené pozornosti při pohybu v těchto lokalitách!