Státní pozemkový úřad, oznámení o zamýšleném převodu

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
SPU 028815/2023
Oblast
Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik
Kategorie
Oznámení
Adresát
Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
Původce
Státní pozemkový úřad, IČ:01312774
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno