Spádovost nové ulice ŽITENICKÁ

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 3120 ze dne 13. 12. 2016 byla nově pojmenována ulice ŽITENICKÁ v katastrálním území Prosek.

V této ulici se nachází polyfunkční bytový dům čp. 871. Jedná se o tyto adresní body:

ŽITENICKÁ 871/1

ŽITENICKÁ 871/3

ŽITENICKÁ 871/5

ŽITENICKÁ 871/7

ŽITENICKÁ 871/9.

Vzhledem k tomu, že aktualizace obecně závazné vyhlášky o školských obvodech vydávané Magistrátem hl. m. Prahy se provádí jednou ročně zhruba v průběhu léta s platností pro zápis v dalším školním roce, ulice Žitenická zde zatím uvedená není. Z tohoto důvodu oznamujeme, že ulice Žitenická náleží do spádového obvodu Základní školy Litvínovská 500 a bude k tomu přihlédnuto již u zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 ve dnech 4. - 5. 4. 2017.