Složení Rady MČ Praha 9 pro volební období 2018-2022

Mgr. Tomáš Portlík /ODS/Svob./ –  starosta MČ Praha 9

portlikt@praha9.cz

 • zastupuje městskou část navenek
 • zodpovídá za koordinaci vnějších vztahů
 • plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 131/2000 Sb.
 • zodpovídá za rozpočet MČ Praha 9
 • zodpovídá za hospodářskou politiku
 • zodpovídá za správu pohledávek

 

Ing. Jan Jarolím /ODS/Svob./ -  1. místostarosta

jarolimj@praha9.cz

 • zastupuje starostu v případě jeho nepřítomnosti
 • zodpovídá za oblast územního rozvoje a výstavby

 

 

Ing. Marek Doležal /TOP 09/STAN/ – 2. místostarosta

dolezalm@praha9.cz

 • zodpovídá za investiční politiku
 • realizuje schválené investiční záměry

 

Mgr. Adam Vážanský /ODS/Svob./ – 3. místostarosta

vazanskya@praha9.cz

 • zodpovídá za oblast kultury, sportu a volnočasové aktivity dětí a mládeže, národnostní menšiny na území MČ P9
 • zodpovídá za oblast bezpečnosti a prevence kriminality

 

Ing. Jiří Janák /ODS/Svob./ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

janakj@praha9.cz

 • zodpovídá za  oblast zdravotnictví a sociální oblast MČ P9

 

JUDr. Jana Nowaková Těmínová / TOP 09/STAN/  - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

teminovaj@praha9.cz

 • zodpovídá za oblast majetku MČ a za bytovou politiku MČ P9
 • zodpovídá za obchodní korporace

 

Tomáš Holeček /ODS/Svob./ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

holecekt@praha9.cz

 • zodpovídá za oblast dopravy

 

Bc. Jan Poupě /ODS/Svob./ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

poupej@praha9.cz

 • zodpovídá za životní prostředí

 

Ing. Zdeněk Davídek / TOP 09/STAN/ - radní MČ P9 uvolněný pro výkon funkce

davidekz@praha9.cz

 • zodpovídá za oblast čerpání z fondů EU pro MČ P9
 • zodpovídá za oblast školství