Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Žádost o zařazení stavebního řízeni pro stavební povolení

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka
MCP09/203318/2020/OVÚR/Fri
Oblast
Odbor výstavby a územního rozvoje
Kategorie
Odbor výstavby a územního rozvoje
Adresát
Městská část Praha 9, Úřední deska
Původce
Městská část Praha 9
Vyvěšeno
Sejmuto
Stav
Vyvěšeno