PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 9 OD 11.5.2020 A OD 25.5.2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření rozhodla vláda, že od 11. 5. 2020 mohou do školy docházet žáci 9. ročníků. Dále od 25.5.2020 umožnila vláda osobní přítomnost žáků 1. stupně ve školách na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině.

Podrobnější informace naleznete na stránkách jednolivých základních škol.