Prodloužení parkovacích oprávnění z doby přerušení provozu ZPS (Covid 19)

Upozorňujeme, že všechna vydaná parkovací oprávnění pro oblast Vysočan a Libně, která byla platná v době přerušení provozu Zón placeného stání (tj. ode dne 16. 3. 2020 do 11. 5. 2020, 8:00), byla automaticky prodloužena o 56 dní.

Zároveň upozorňujeme, že automaticky se doba platnosti prodloužila pouze u stále platných POP, nikoli u zrušených či zaniklých.

Například pokud jste měli roční parkovací oprávnění platné od 6. 1. 2020, kdy byly Zóny placeného stání na Praze 9 spuštěny, oprávnění nyní máte prodlouženo až do 2. 3. 2021.

Parkovací oprávnění zřízená v průběhu přerušení provozu Zón placeného stání byla taktéž automaticky prodloužena, ale pouze o tu dobu, která zbývala do opětovného zprovoznění ZPS