Přehled základních informací pro zóny placeného stání (ZPS) v Praze 9 a jejich rozšíření

MHMP vyhověl žádosti MČ Praha 9 s odkladem spuštění zón placeného stání (rozšíření), a to  od 1. 4. 2021.

 

Vydávání parkovacích oprávnění je spuštěno na výdejnách:

Poliklinika Prosek (informační kancelář ÚMČ P9) – bez možnosti rezervace termínu návštěvy, dle aktuálních opatření vlády. Nyní platí úřední dny pondělí 8:00-13.00 hod a středa 13.00-18-00 hod

Nová budova Radnice (Sokolovská 14/324)

Provozní doba:

Pondělí:               8.00-13.00 bez objednání; 14.00-17.30 pouze s rezervací termínu návštěvy

Úterý:                  8.00-15.00 pouze s rezervací termínu návštěvy

Středa:                 8.00-11.30 pouze s rezervací termínu návštěvy; 13.00-18.00 bez objednání

Čtvrtek:               8.00-14.30 pouze s rezervací termínu návštěvy

Pátek:                  8.00-12.00 pouze s rezervací termínu návštěvy

 

Prosíme, abyste ve svém zájmu sledovali naše webové stránky, protože dny a hodiny se mohou velmi rychle měnit, dle nařízení vlády.

 

Pro elektronické podání žádosti, bez nutnosti osobní návštěvy výdejen slouží tato informační stránka.

 

Provozní doba zón placeného stání v MČ Praha 9 bude NON-STOP (24h/den 7dnů/týden)

V celé MČ Praze 9 budou zavedeny tzv. smíšené – FIALOVÉ - parkovací zóny. Vodorovné dopravní značení má modrou barvu a je doplněno svislým dopravním značením s dodatkovou tabulkou a fialovým pruhem.

  • Smíšené zóny umožňují rezidentům a abonentům možnost parkování ve všech vyznačených parkovacích zónách, pro které mají zakoupené parkovací oprávnění.

 

MČ Praha 9 je rozdělena do dvou samostatných oblastí (oblast 9.1. Vysočany, Libeň, Hrdlořezy, Nové Vysočany atd.; oblast 9.2. Prosek, oblast kolem Krocínky a Střížkov)

 

PRŮNIKOVÉ ZÓNY - umožňují rezidentům a abonentům jedné městské části parkovat i v přilehlé oblasti sousední městské části. Průnikové zóny jsou značeny prostřednictvím svislého dopravního značení (př. 8.3; 9.2.).

 

REZIDENT

  • občan, který má trvalý pobyt v MČ Praha 9

ABONENT

  • fyzická osoba vlastnící nemovitost v MČ Praha 9 (prokázání vlastnického vztahu k nemovitosti)
  • podnikající fyzická či právnická osoba, která prokáže sídlo nebo místo podnikání (provozovny) v MČ Praha 9

 

Parkování pro osoby BEZ trvalého pobytu na území MČ Praha 9

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území rezidentní oblasti (viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy není možné. Má-li ovšem člověk, který bydlí v regulované zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt.

 

Občan jiného státu může získat oprávnění na základě potvrzení cizinecké policie o místě přechodného pobytu s adresou v MČ Praha 9.

 

Schéma

 

Základní ceny:

STANDARDNÍ CENA ročního rezidentského oprávnění pro celou oblast MČ Praha 9 je stanovena ve výši 1200 Kč/rok, za první vozidlo rezidenta (dále viz ceník).

SNÍŽENÁ CENA rezidentského oprávnění pro jednu oblast je 600 Kč/rok za první vozidlo rezidenta (dále viz ceník).

Rezident starší 65 let (senior) -  360 Kč/rok za první vozidlo rezidenta  (dále viz ceník).
 

Rezident-držitel průkazu ZTP, ZTP-P - 360 Kč/rok za první vozidlo rezidenta (dále viz ceník).

 

Návštěvnické standardní ceny:

Neděle od 17.00 h až pátek do 17.00 h (pracovní týden):             30 Kč/hod

Pátek od 17.00 h až neděle do 17.00 h (víkend):                               5 Kč/hod

Ve vytížených oblastech typu O2 aréna bude dynamická tvorba cen v době konání sportovních či kulturních akcí.

 

Ostatní ceny:

• Pečovatelské oprávnění (péče o osobu tělesně postiženou, osobu pobírající příspěvek alespoň III. stupně nebo starší 80 let s trvalým pobytem na MČ Praha 9) – 180 Kč / rok.

• Elektromobily – zdarma pro vozidla s „EL“ značkou bez registrace, ostatní vozidla splňující emisní podmínku 50 g CO2 / km se musí registrovat na výdejně parkovacích oprávnění (výdejna Magistrátu HMP)

• Mopedy, motocykly a jiná jednostopá motorová vozidla – parkují zdarma a bez registrace

• Manipulační poplatky za změny provedené na výdejně – 100 Kč.

 

Kontakty na oddělení zón placeného stání Odboru dopravy ÚMČ Praha 9:

283 091 381

283 091 384

283 091 303

283 091 383

 

Jak získat parkovací oprávnění on-line?

OTÁZKY a ODPOVĚDI

MAPA ZPS Praha 9

METODIKA PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ

sestava